نصب بزرگترین دستگاه فریز درایر دارویی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط دكتر ذوالفقاري

بزرگترین دستگاه فریز درایر دارویی کشور كه توسط دکتر مجتبی ذوالفقاری عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اراک ساخته شده است در دانشگاه علوم پزشکی تهران نصب گرديد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری