« بازگشت

آیین افتتاح خوابگاه های دانشجویی شهید فخری زاده و شهید بابایی دانشگاه اراک

آیین افتتاح خوابگاه های دانشجویی شهید فخری زاده و شهید بابایی دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، آیین افتتاح خوابگاه های دانشجویی دخترانه شهید فخری زاده و شهید بابایی با حضور دکتر علی خطیبی برگزار شد.
طی این مراسم خوابگاه شهید بابایی با زیر بنای پنج هزار متر مربع و ظرفیت ۴۰۰ نفر و خوابگاه شهید فخری زاده نیز با زیر بنای چهار هزار متر مربع و با ظرفیت ۴۱۸ نفر با حضور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی و هیئت رئیسه دانشگاه اراک به بهره برداری رسید.
در این مراسم دکتر خطیبی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت عتف به همراه سایر مسئولین حاضر ضمن بازدید از خوابگاه ها با تعدادی از دانشجویان مستقر در این خوابگاه ها دیدار و گفتگو کردند.

آدرس کوتاه :