معرفی رشته

معرفی رشته علوم و مهندسی محیط زیست  :

کارشناسان محیط زیست با برررسی روشهای حل مسائل زیست محیطی ،ارائه طرح های عملی برای حفظ و توسعه پوشش گیاهی ،بهره برداری صحیح از اراضی مطابق با قابلیت آنها ، ارائه راه حلهای زیست محیطی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست تلاش می کنند تا این آرزو را محقق سازند .این رشته یک رشته چند بخشی  یا بین رشته ای است و آمیخته ای از علوم بیولوژی ،اکولوژی ،فیزیک ،شیمی،ریاضی،آمار ،اکولوژی کاربردی و جغرافیا می باشد . این گرایش تلاش می کند تا بین محیط انسان یا محیط شهری و محیط فراشهری مثل مرتع ،جنگل و ... پل بزند تا بشر با استفاده از دانش روزافزون خود به نحوی عمل کند که با نیازها و امیدهایش هماهنگی بیشتری داشته باشد و در نهایت زندگی بهتری را برای خود و آیندگان فراهم سازد . همچنین تلاش می کند تا با ارائه دانش و آگاهی های لازم درباره اکولوژی حیات وحش ، اکولوژی دریاها ،نحوه آلودگی محیط زیست ، نحوه طراحی پارکهای ملی و جنگلی و ... به حمایت و حفاظت از محیط زیست و حل مشکلات زیست محیطی بپردازد . در کشور ما محیط زیست در مقطع کارشناسی یکی از گرایش های مهندسی منابع طبیعی است و در آن بیشتر به اکوسیستم های طبیعی پرداخته می شود ، اما استادان محیط زیست معتقدند که باید مثل سایر کشورهای دنیا ، محیط زیست را بعنوان یک رشته مجزا ارائه دهیم و در آن علاوه بر اکوسیستم های طبیعی به اکوسیستم های شهری نیز پرداخته شود . گروه محیط زیست دانشگاه اراک با پذیرش دانشجو در سال 1388 کار خود را شروع نموده و با تربیت کارشناسان محیط زیست به تعامل و ارتباط بین محیط های انسانی و طبیعی می پردازد.

کاتالوگ گروه علوم و مهندسی محیط زیست