ارتباط با شاهد

- ارتباط با ما :

آدرس دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر : خیابان شهید دکتر بهشتی  کوچه علوم , سایت مرکزی دانشگاه اراک (جنب پارک امیرکبیر ) , ساختمان گل گلاب نیم طبقه اول

شماره تماس مستقیم : 32767305 – 086

و یا ...  4-32777401 ( دانشگاه اراک ) داخلی 303

آدرس ايميل : i-shahed@Araku.ac.ir