تغییرات تلفنهای استان

کد شهرستان اراک از 0861 به 086 تغییر نموده و به شماره تلفنها نیز پیش شماره 3 اضافه شده است.

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک