جلسه هيأت رئيسه دانشگاه با اعضاي هيأت علمي دانشكده كشاورزي

2018_01_01/photok8.jpg 2018_01_01/photok1.jpg 2018_01_01/photok2.jpg 2018_01_01/photok3.jpg 2018_01_01/photok4.jpg 2018_01_01/photok5.jpg 2018_01_01/photok6.jpg 2018_01_01/photok7.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

هجدهمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي و هفتمين كنفرانس ملي آزمايش هاي غير مخرب

کانال تلگرام رسمی دانشگاه اراک