اطلاعیه دانشجویان - اطلاعیه فارغ التحصیلان(صدور دفترچه قسط)

اطلاعیه فارغ التحصیلان

 

كليه دانشجويان بهره مند از وامهای دانشجویی فارغ‌التحصيل بهمن 1395

از روز دوشنبه 13/10/95 لغايت روز شنبه 02/11/95 با دردست داشتن مدارك ذيل به

اداره رفاه دانشجويي واقع در پرديس دانشگاه (درب خروجی، مديريت امور دانشجويي) مراجعه نمايند.

مدارك مورد نياز:

1- فرم تسويه‌حساب با ذکر دقیق تاریخ فارغ التحصیلی که به تائید آموزش دانشکده و یا تحصیلات تکمیلی رسیده باشد. (مهر و امضاء)

2- مدرک مرتبط با وضعیت شغلی ضامن (یکی از موارد ذیل مربوط به سال 95)

  • حکم کارگزینی: کارکنان شاغل
  • حکم مستمری بگیری یا حکم افزایش حقوق: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یا کشوری
  • گواهی عضویت: بازنشستگان تامین اجتماعی ، کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح

3- کپی مدارک مقاطع دانشگاهی قبلی(مربوط به دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ، دکتری)

نکته 1 : پرداخت مبالغ قبل از صدور دفترچه از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب با رمز دوم اینترنتی امکانپذیر است.

تذكر: لازم به ذكر است دانشجويان فارغ‌التحصيل از تاريخ فارغ‌التحصيلي فقط به مدت 8 ماه جهت ارائه تقاضاي خود مبني بر تقسيط بدهي و صدور دفترچه اقساط به اداره رفاه دانشجويي مهلت دارند. پس از مهلت مذکور، وامها غیرقابل تقسیط بوده و اصل بدهی با احتساب جریمه، بصورت نقدی و یکجا دریافت می گردد.

نکته 2 : دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، تاریخ دفاع ایشان بمنزله تاریخ فارع التحصیلی بوده و می بایستی بلافاصله جهت تسویه حساب مراجعه نمایند.

13/10/95 -   اداره رفاه و خدمات دانشجويي

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری