اطلاعیه دانشجویان - اطلاعيه "هزينه ارائه خدمات آموزشي دانشجويان در سال تحصيلي 96-95"

لينك جدول مصوبه هيأت امناء دانشگاه اراك مبني بر دريافت هزينه در ازاي ارائه خدمات آموزشي

بنا بر مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه بند 17 اين جدول كه مربوط به گواهي اشتغال به تحصيل مي باشد حذف و 80% مبالغ مذكور در جدول از دانشجويان دريافت مي گردد.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری