اطلاعیه دانشجویان - عدم ارائه خدمات آموزشي در روز چهارشنبه 29 آذرماه

به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند چهارشنبه مورخ 29 آذرماه به دليل اجراي دوره آموزشي تكميلي نرم افزار گلستان، خدمات آموزشي از سوي كاركنان اداره كل آموزش و اداره تحصيلات تكميلي در روز مذكور ارائه نمي شود.

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری