اطلاعیه دانشجویان - اطلاعيه در خصوص كارت ورود به جلسه امتحان

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری