اسامی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه اراک

شماره تماس

ساعات حضور در هفته

خدمات مشاوره­ای

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

09183645898

یکشنبه (ساعت 8 الی 12)

انگیزشی، خانواده و ازدواج

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

محمد مینا

1

09917520488

دوشنبه­ (ساعت 22 الی 24)

خانواده، ازدواج، روابط بین فردی

دکتری تخصصی مشاوره خانواده

دکتر محسن نظری­فر

2

09127844743

دوشنبه­ (ساعت 16 الی 18)

خانواده، ازدواج، روابط بین فردی

دکتری تخصصی مشاوره و راهنمایی

دکتر مسعود اسدی

3

09162429752

سه شنبه­ (ساعت 18 الی 20)

خانواده، ازواج، اختلالات روانشناختی و رفتاری

دکتری تخصصی مشاوره

دکتر سحر خانجانی وشکی

4

09369642108

چهارشنبه­ (ساعت 17 الی 19)

اختلالات روانپزشکی و رفتاری

متخصص اعصاب و روان

دکتر مرضیه جوانی

5

09188626694

شنبه (ساعت 8 الی 12)

انگیزشی و مشاوره تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی (تعلیم و تربیت)

حجت محمدی

6

09193561266

شنبه (ساعت 16 الی 20)

اختلالات رفتاری، انگیزشی و مشاوره تحصیلی

کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه

یاسر ماستری فراهانی

7

09918619419

شنبه­ (ساعت 9 الی11)

اجرای تست­های روانشناختی

کارشناسی ارشد روانسنجی (سنجش و اندازه­گیری)

مهستی نشوادیان

8

09307827909

یکشنبه­ (ساعت 8 الی 10)

اختلالات روانشناختی، خانواده و ازدواج

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مهتاب آسترکی

9

09922807275

سه­شنبه­ (ساعت 10 الی 12)

اختلالات روانشناختی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سمیه صالحی مرزیجرانی

10

09181600882

دوشنبه (ساعت 10 الی 12)

روابط بین فردی و مشاوره کودک

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

بهاره رستمی

11

09351601941

شنبه (ساعت 10 الی 12)

روابط بین فردی و اعتیاد

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مروارید قمشه­ای

12

09180554022

         سه شنبه (ساعت 17 الی 19)

مددکاری اجتماعی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مهدیه دولت­آبادی فراهانی

13