پیمانکارها

پیمانکار ساختمانی

شرکت یابان

شرکت نو گستر

شرکت کارادژ

شرکت قدرکار

شرکت راوه

شرکت بادبند

شرکت شعله تاو


 

نگهداری برق فشار قوی

رعد ترانس


 

پیمانکار پاکسازی خطوط فاضلاب

صنایع خدماتی حامد


 

پیمانکار کنترل سختی آب

شرکت بخار کیمیا


 

نگهداری اسانسور ها

شرکت آسان فراز بالابر