مهندس سید بهنام صفوی

کارشناس تاسیسات

شماره تماس:08632621593

مهندس مهداد زرگران

کارشناس تاسیسات مکانیکی

_MG_7458 مهرداد زرگران - روابط عمومی (2) a

شماره تماس:32621588-086

مهندس سروش نظام دوست

کارشناس برق

pic

 شماره تماس:08632621598

مهندس مهدی قمی

سرپرست اداره تعمیرات و نگهداری دانشگاه

شماره تماس:086326215820

مصطفی پناهی

کمک کارشناس فنی

_MG_7315 a

شماره تماس:08632621592

مهندس مجتبی شاه‌کرم

مسیول تعمیرات و نگهداری دانشگاه مرکزی

086-32621590

حسین نظم آبادی

مسئول تعمیرات خوابگاه‌ها

شماره تماس: 32621594-086

مهندس مجید سبزی

مسئول تعمیرات و نگهداری خوابگاه‌ها

شماره تماس:32621596-086

غلامعلی شهرابی فراهانی

مسئول امور دفتری واحد فنی و عمرانی

غلامعلی شهرابی فراهانی - فنی (3) a

شماره تماس:32621582-086