اخبار پروژه ها

اخبار پروژه ها

اجرای نمای ساختمان آمفی تئاتر

اجرای لوله کشی تاسیسات ساختمان آمفی تئاتر

اجرای لوله کشی آب و فاضلاب و برق رسانی به محل های مد نظر در آزمایشگاه مرکزی(بلوک c سازمان مرکزی)

تخصیص اعتبار جهت تکمیل ساختمان بلوک B

تخصیص اعتبار جهت تکمیل کتابخانه مرکزی

شروع خاکبرداری مخزن ذخیره آب‌های سطحی جهت استفاده در فضا سبز

تکمیل بخشی از محوطه سازی سلف شماره 2 جهت تردد آسان پرسنل و دانشجویان فنی به سلف شماره 2