نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد خانه فرهنگ در خوابگاه الزهرا

ایجاد خانه فرهنگ در خوابگاه الزهرا

ایجاد خانه فرهنگ در نمازخانه خوابگاه الزهرا با تصویر حرم ثامن الائمه و افزایش ظرفیت خوابگاه های دولتی و تبدیل خانه فرهنگ و اتاق مشاوره به اتاق دانشجویی به منظور اسکان دانشجویان سوابق تحصیلی.