نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مسئولین نهاد مقام معظم رهبری و معاون دانشجویی دانشگاه در خوابگاه حضرت فاطمه (س)

حضور مسئولین نهاد مقام معظم رهبری و معاون دانشجویی دانشگاه در خوابگاه حضرت فاطمه (س)

روز سه شنبه 98/08/21 مسئولین نهاد مقام معظم رهبری و معاون محترم دانشجویی دانشگاه در خوابگاه حضرت فاطمه (س) حضور یافته و از نزدیک مسائل و مشکلات دانشجویان را جویا شدند.