صفحه آرشیو
« بازگشت

اطلاع‌رسانی در خصوص راه‌های ارتباطی با آموزش کل

جهت فرستادن فکس به اداره کل آموزش از طریق شماره فکس 08632621351 اقدام نمایید.

جهت ارسال ایمیل به اداره کل‌آموزش از مسیر u- amozesh@araku.ac.ir  اقدام فرمایید.

متصدی: مسئول دفتر مدیر آموزش (آقای محمودی) شماره تماس: 32621350