اخبار

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اطلاعیه ها

« بازگشت

آزمون های مجازی

آزمون های مجازی

با سلام
بدینوسیله چند نکتهی مهم در خصوص آزمونهای مجازی به اطلاع دانشجویان عزیز میرسد:
1 . آدرس سامانهی آزمون www.azmoon.araku.ac.ir است. نام کاربری شما شماره دانشجوییتان و رمز عبود
کد ملی بدون صفر ابتدایی است. توصیه میشود چند روز قبل از شروع امتحانات وارد سامانه شوید، نام کاربری و رمز
عبور خو را امتحان نمایید، و همچنین با محیط سامانه آشنا شوید .
توجه فرمایید در صورتی که رمز عبور سامانهی آزمون را فراموش کرده ای د یا مشکل رمز ورود دارید، باید از طریق
سامانهی گلستان درخواست رمز سامانه آزمون نمایید.
بنابراین چنانچه رمز ورود به سامانهی گلستان را ندارید، پیش از شروع امتحانات از آموزش دانشکده
( 08632624022 ( رمز گلستان را دریافت نمایید.
2. دقت کنید که هنگام وارد کردن نام کاریری و رمز عبور، زبان صفحه کلید انگلیسی باشد.
3 ورود « . چنانچه هنگام ورود به سامانهی آزمون با مشکل رمز عبور )اعم از فراموشی رمز عبور و یا پیغام خطای
مواجه شدید، ابتدا از انگلیسی بودن زبان صفحه کلید اطمینان حاصل نمایید. چانچه مشکل مرتفع نشد از )» نامعتبر
طریق سامانهی گلستان درخواست صدور رمز جدید نمایید. )فایل راهنمای درخواست تغییر رمز سامانهی آزمون در
کانال تلگرام دانشکده و سایت گروه زبان انگلیسی قابل دسترسی است(
4 . برای کسب اطمینان از حذف دروسی که قبلاً اقدام به حذف آنها نمودهاید، به سامانهی گلستان/ اطلاعات جامع
دانشجو/ نیمسال 982 مراجعه و لیست دروس خود را چک نمایید. امکان مغایرت بین سامانههای آزمون، LMS و
گلستان وجود دارد، ملاک سامانهی گلستان است. چنانچه در جدول دروس نیمسال جاری مقابل درسی که اقدام به حذف
درج شده باشد، درس شما حذف شده است. – » حذف اضطراری « و یا » حذف مجاز بدون شهریه « آن نمودهاید عبارت
درغیراینصورت با واحد آموزش کل به شمارهی 08632621370 و 08632621372 تماس حاصل فرمایید.
5 . هنگام برگزاری آزمون از کامپیوتر رومیزی و یا لپتاپ استفاده نمایید تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
6 . در صورت بروز هرگونه مشکل اتصال، مدت زمانی که شما در سامانه نیستید از زمان امتحان شما کسر میشود.
بنابراین پیش از ساعت امتحان، از عدم قطعی اینترنت خود، به هر دلیل احتمالی، مطمئن شوید.
موفق باشید.