اخبار

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اطلاعیه ها

« بازگشت

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فرم پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فرم پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان

 

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فرم پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان

مصوبه 3 صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی شماره 311 مورخ 29/04/1399 در خصوص تمدید مهلت ارسال فرم گزارش عملکرد فعالیتهای آموزشی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه گلستان:

"باتوجه به شرایط اضطراری حاکم بر نیمسال 982 به دلیل بیماری کرونا، مقرر گردید مهلت ارسال فرم گزارش عملکرد فعالیتهای آموزشی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سامانه گلستان تا پایان مرداد ماه تمدید گردد."