نمایشگر یک مطلب

جناب آقای پیمان محمدی

کارشناس ارشد رشته علوم تربیتی

شماره تماس: 32762084

1. یک پارچه شدن فعالیت فرهنگی در تمام حوزه ها بر اساس اصول و سیاست های کلان فرهنگی کشور

2. ارتباط با وزارت علوم از طریق پرتال فرهنگی و انتقال اطلاعیه های وزارت علوم به حوزه های مربوطه و همینطور انتقال گزارش ها از طریق همین سامانه.