نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نمایندگان صندوق رفاه دانشجویان کشور از مراحل اجرایی ارتقا و بهسازی آشپزخانه سایت مرکزی دانشگاه

بازدید نمایندگان صندوق رفاه دانشجویان کشور از مراحل اجرایی ارتقا و بهسازی آشپزخانه سایت مرکزی دانشگاه

با توجه به قدمت و فرسودگی ساخنمان آشپزخانه سلف سرویس سایت مرکزی دانشگاه اراک و اهتمام اداره تغذیه به توسعه و ارتقای این آشپزخانه و با همکاری دفتر فنی و عمرانی دانشگاه، عملیات بهسازی این آشپزخانه در تابستان سال 98 آغاز گردید.به همین منظور و در جهت مساعدت مالی صندوق رفاه دانشجویان نمایندگان این صندوق با حضور در آشپزخانه مذکور از مراحل اجرایی این پروژه بازدید بعمل آوردند.