نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی به میزبانی دانشگاه اراک

برگزاری آزمون عملی رشته علوم ورزشی به میزبانی دانشگاه اراک

آزمون عملی رشته علوم ورزشی به میزبانی دانشگاه اراک در هر دو بخش پسران و دختران برگزار می شود.

این آزمون به دلیل شرایط خاص فعلی ناشی از همه گیری ویروس کووید 19 در همه مراکز استان در سراسر کشور برگزار می­ شود. در استان مرکزی نیز آزمون عملی رشته علوم ورزشی به میزبانی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک و در سالن فجر در بخش پسران روز جمعه مورخ 28/6/1399 برگزار شد. شرکت کنندگان در دو نوبت صبح از ساعت 7 لغایت 10 و بعد ازظهر از ساعت 12 لغایت 15 مورد پذیرش قرار گرفتند و آزمون تا ساعت 19:30 به طول انجامید. این آزمون با مشارکت دانشجویان داوطلب علوم ورزشی در بخش اجرایی و فنی و با حضور ناظر پژوهشگاه و نماینده سازمان سنجش به شکل مطلوبی در بخش پسران برگزار و در بخش دختران در حال برگزاری است. بخشی از آزمون در قسمت دختران روز شنبه 29 شهریور برگزار شد.