نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح سلامت دانشجویان جدیدالورودی

طرح سلامت دانشجویان جدیدالورودی

تمامی دانشجویان جدیدالورود در تمامی مقطع  کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا برای تکمیل فرم سلامت جسم و ثبت نام در سایت کارنامه سلامت باید به آدرس لینک مراجعه کرده و ثبت نام کرد وپرینت کدرهگیری را به مسئول درمانگاه روز ثبت نام تحویل دهند پرکردن فرم سلامت جسم اجباری بوده و درغیر این صورت ثبت نام دانشجو در دانشگاه اراک بامشکل مواجه خواهد شد.لازم به ذکر است فرم سلامت جسم 4صفحه است که تمامی 4 صفحه توسط دانشجو بایدپرگردد.

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/