معرفی طرح های مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

معرفی طرح های مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

 

Image result for ‫مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی‬‎

طی نامه شماره 3890 مورخ 19/ 3/ 98 مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم، پژوهشگران ایرانی می توانند پروژه های مشترک خود را با محققان خارجی در قالب طرح هایی با عناوین جندی شاپور، سیمرغ، ICARD، آیسد، سیمرغ و ICRP انجام دهند. 

لازم به ذکر است، فراخوان اولویت های پژوهشی سال 1398 در سایت مرکز به آدرس www.cissc.ir قرار گرفته است.