افتتاح اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی در دانشگاه اراک

افتتاح اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی در دانشگاه اراک

به اطلاع کلیه دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی می رساند که با حمایت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تسهیل در روند کلیه امور اقامتی دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی، اداره امورکنسولی و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه اراک افتتاح و راه اندازی شده است.

دانشجویان عزیز توجه نمایند که از این پس کلیه امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی و افراد تحت تکفل و سرپرستی آنها صرفا در این  اداره  انجام خواهد شد و لزومی به مراجعه به سایر نهاد ها و دستگاه های ذیربط ندارند.

 

آدرس اداره امور کنسولی و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی: اراک، میدان سردشت، پردیس دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه اول