الزام ثبت نام در سامانه WWW.Saorg.ir :8081 به منظور دریافت خدمات کنسولی

الزام ثبت نام در سامانه WWW.Saorg.ir :8081 به منظور دریافت خدمات کنسولی

به اطلاع کلیه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه های استان مرکزی می رساند چنانچه تا کنون در سایت WWW.Saorg.ir :8081     ثبت نام نکرده اید هرچه سریعتر اقدام به ثبت نام در این سایت نمائید.

لازم به ذکراست ارائه کلیه خدمات کنسولی با ارائه کد رهگیری که پس از ثبت نام از سایت دریافت می نمائید امکان پذیر می باشد.