اطلاعیه ها

افتتاح اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان مرکزی در دانشگاه اراک

چهارشنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۸

الزام ثبت نام در سامانه WWW.Saorg.ir :8081 به منظور دریافت خدمات کنسولی

چهارشنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۸

نشست مشترک دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه اراک و دانشگاه یزد

دوشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۸

فراخوان چهارمین سال اجرای صندوق علمی مشترک راه ابریشم

سه‌شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

جذب محقق پسا دکتری با حمایت دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه اراک

دوشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت چین درمقطع دکترا

یک‌شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت مکزیک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

یک‌شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه دوم اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت چین در مقاطع کارشناسی ارشد ودکترا

یک‌شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه اختصاص بورس تحصیلی از سوی دولت اسلواکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

یک‌شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۸