« بازگشت

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز نموده است. با توجه به اینکه شهر اراک یکی از قطب های صنعتی کشور است، انتظار می رود فعالیت این رشته مهندسی، و در عین حال تعامل بین صنعت و دانشگاه، بتواند به شکوفایی هر چه بیشتر صنعت و غنای علمی دانشگاه منجر شود.

برنامه ریزی برای تأسیس گروه و جذب بورسیه های هیأت علمی، از سالها قبل انجام گرفت و در سال ۱۳۹۲ با اخذ مجوزهای لازم از وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پذیرش دانشجو آغاز گردید.


اطلاعیه و اخبار

هیچ نتیجه ای وجود ندارد