نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجلاسیه شهدای دانشجوی استان مرکزی

اجلاسیه شهدای دانشجوی استان مرکزی

اجلاسیه شهدای دانشجوی استان مرکزی در روز یکشنبه مورخ 7 مهرماه 97 در مسجد فاطمه الزهراء دانشگاه اراک برگزار گردید.