نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر مورخ 99/4/3

برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر مورخ 99/4/3

 

بسمه تعالی 

     جلسه ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک در روز سه شنبه مورخ 99/4/3 با یاد و نام خداوند متعال و با حضور رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی جناب آقای انصاریفر و معاونین و سایر اعضا محترم ستاد شاهد و ایثارگر برگزار و در خصوص مسائل آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر بحث و تبادل نظر گردیده و مواردی نیز به تصویب اعضاء رسید .

 

در پایان جلسه رئیس محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی جناب آقای انصاریفر  از زحمات خالصانه و دلسوزانه دو استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر در گروههای آموزشی جناب آقای دکتر رضا پورایمانی از گروه فیزیک و جناب استاد رحیم دهقان از گروه زبان انگلیسی تقدیر و تشکر نمودند .

همچنین از زحمات سرپرست محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  جناب آقای  دکتر احمد همتا و کارشناس امور ایثارگران تقدیر و تشکر گردید.