برگزاری دوره های آموزشی با تخفیف 50 الی 70 درصد

برگزاری دوره های آموزشی با تخفیف 50 الی 70 درصد

   بسمه تعالی 

    دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اراک با همکاری مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه دوره های آموزشی را برای دانشجویان شاهد و ایثارگر (با هر درجه از ایثارگری ) و با تخفیف 50 الی 70 درصد ثبت نام می نماید.

جهت مشاهده پوستر دوره های آموزشی اینجا کلیک کنید .