نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود 98

        واحد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور تشکیل پرونده و بهره مندی دانشجویان شاهد  و ایثارگر جدیدالورود از خدمات بعدی  در سالن ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ( سالن ورزشی فجر ) حضور داشته و  از این عزیزان  ثبت نام بعمل    می آورد.