نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نصب تصویر شهداء دانشجوی دانشگاه اراک در دانشکده ها

نصب تصویر شهداء دانشجوی دانشگاه اراک در دانشکده ها

 نتیجه تصویری برای بسم رب شهدا و الصدیقین

 

امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهداء کمتر از شهادت نیست .

                                                                                                      "مقام معظم رهبری "

 

بزرگترین کاری که شهیدان کردند این بود که برای امنیت، آرامش، آسایش، عزت، حفظ ناموس، آب و خاک وطن از ارزشمند ترین چیزهای خود که جان، جوانی، همسر، فرزند و دیگر عزیزانشان باشد در راه خدا گذشتند و کشته شدند.

 

 دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور گرامی‌داشت نام و یاد شهدا ,زنده نگه‌داشتن روحیه  مقاومت و شهادت و همچنین آشنایی بیش از پیش دانشجویان با شهدای دانشجوی دانشگاه اراک این ستاره های درخشان سنگر علم و ایثار, با همکاری روسای محترم دانشکده ها اقدام به تهیه و نصب تصویر شهداء دانشجو در مکان مناسبی از هر دانشکده نموده است .