مدیر گروه معارف اسلامی

در حال حاضر مدیریت گروه معارف اسلامی برعهده ی جناب آقای دکتر نورالله کریمیان، با مرتبه ی علمی استادیار می باشد.