درباره خانه نشریات

نشریات دانشجویی، عرصه ایست برای بروز استعدادهای نوظهور و پنهان و نوپای دانشجو بصورت نوشتاری. این نوع مطالب که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات و آئین نامه نشریات منتشر می شوند، فرصتی است برای بیان حرفها، درددلها، دغدغه ها و مسایل و مشکلات اجتماعی و دانشگاهی دانشجویان، همچنین معرفی و تقویت ساز و کارهای صحیح برای جلوگیری و مبارزه با آلودگیها و بحرانهای اجتماعی با حفظ و رعایت شئونات اسلامی و قوانین حاکم بر نشریات، بصورت کاملاً مستقل و با مسئولیت مستقیم مدیر مسئول نشریات، در قالب های ادبی، اجتماعی، علمی، سیاسی، هنری، طنز، عقیدتی، صنفی، فرهنگی و...

بدیهی است پرداختن به نشریات چه از نوع مطالعه و چه نگارش، به پویایی ذهن دانشجویان کمک شایانی کرده و تجربه نشان داده، اندوخته های مفید دانشجویان در محیط های سالم فعالیت غیر درسی، به موفقیت های آتی ایشان بعد از فراغت از تحصیل منجر می شود.

برخی از فعالیت های این واحد :

1- برگزاری کارگاه های آموزشی

2- برپایی نمایشگاه نشریات

3- ارائه مشاوره جهت آشنایی با مراحل چاپ و انتشار یک نشریه یا فعالیت در نشریه

نمونه نشریات منتشر شده:

سیگما، منشور حرکت ،ناوک، فصل هنر، اهالی ورزش، مهرک،پالیز، شانار، اشاره، صبح قریب، زیتون،  باران، مهدیار و...

دانشجویان علاقمند جهت فعالیت در نشریات و یا کسب مجوز نشریه می توانند همه روزه به دبیرخانه نشریات مراجعه نمایند.