دستگاه CHNS

آنالیز عنصری CHNS : آنالیز کیفی وکمی عناصر کربن ، هیدروژن ، نیتروژن و گوگرد درانواع نمونه ها با بافتهای مختلف

شرکت سازنده: Elementar 

مدل دستگاه : Vario EL3

 

 
شرایط نمونه :
1- مقدار نمونه جامد حداقل 20 میلی گرم وبه صورت پودرباشد.
2- نمونه مایع فاقد حلال و عناصرجیوه وفلوئورباشد.
3- نمونه ارائه شده حداکثربعداز یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه درآزمایشگاه نگهداری می شود