آنالیز عنصری CHNS  

 

آنالیز کیفی وکمی عناصر کربن ، هیدروژن ، نیتروژن و گوگرد درانواع نمونه ها با بافتهای مختلف

 

شرکت سازنده: Elementar 

 

مدل دستگاه : Vario EL3

 

شرایط نمونه :
1- مقدار نمونه جامد حداقل 20 میلی گرم وبه صورت پودرباشد.
2- نمونه مایع فاقد حلال و عناصرجیوه وفلوئورباشد.
3- نمونه ارائه شده حداکثربعداز یک هفته پس از تاریخ اعلام نتیجه درآزمایشگاه نگهداری می شود