نمایشگر یک مطلب

دستگاه : از نوع فیلیپس    ( Philips)

 مدل  : X'Pert- MPD PRO- PW3040/60 

Description: http://araku.ac.ir/documents/131571/0/XRD1.jpg?t=1562129366029

 

  عکس شماره 1

 

قابلیت های دستگاه

 

 با استیج  نرمال ( عکس شماره 1 )  

1- شناسایی ساختار کریستالی  مواد  جامد اعم از پودری یا توده  ( شناسایی فاز مواد  )

2- تعیین سایز کریستالیت ها ( بلورک ها )

3- کمی سنجی فازهای مواد چند فازه 

  1. Description: http://araku.ac.ir/documents/131571/0/XRD2.jpg?t=1562129421235

 

عکس شماره 2 : استیج HTK

 

استیج دمای بالا یا HTK  -  دمای بالا (عکس شماره 2 )

 با استفاده از این قابلیت می توان  آنالیزنمونه های جامد غیر پودری را تا دمای 1000 درجه سلسیوس در محیط خلا حرارت داده و در حین دما دهی به نمونه ، آنالیز XRD  را انجام داد و بررسی کرد که ، تغییر فاز در چه دمایی در نمونه رخ داده است و یا اینکه در بازگشت به دمای پایین ، آیا ساختار نمونه بهم ریخته است یا خیر . ویا اینکه فرایند دمادهی، به  نمونه یک فرایند برگشت پذیر می باشد یا نه.

 

Description: http://araku.ac.ir/documents/131571/0/XRD3.jpg?t=1562129456656

 

 

   عکس شماره 3 : استیج آنالیز تکسچر )  آنالیز بافت ) : Texture Analyze

 

استیج آنالیز تکسچر -  آنالیز بافت (عکس شماره 3)

با استفاده از این امکان میتوان آنالیز بافت نمونه های غیر پودری جامد را مورد مطالعه قرار داد .

توضیح : استیج شماره 2 و 3 این دستگاه جزء نادر ترین آنالیزهای موجود در کشور است که این امکان جزء افتخارات دانشگاه اراک محسوب می گردد. و هم اکنون از سراسر ایران برای انجام چنین آنالیزهایی ،به دانشگاه اراک مراجعه می شود.