دستگاه پراش پرتو ایکس(XRD)

 دستگاه : از نوع فیلیپس    ( Philips)
 مدل  : X'Pert- MPD PRO- PW3040/60 
  عکس شماره 1
قابلیت های دستگاه
 با استیج  نرمال ( عکس شماره 1 )  
  1. 1- شناسایی ساختار کریستالی  مواد  جامد اعم از پودری یا توده  ( شناسایی فاز مواد  )
  2. 2- تعیین سایز کریستالیت ها ( بلورک ها )
  3. 3- کمی سنجی فازهای مواد چند فازه 
عکس شماره 2 : استیج HTK
 
استیج دمای بالا یا HTK  -  دمای بالا (عکس شماره 2 )
     با استفاده از این قابلیت می توان  آنالیزنمونه های جامد غیر پودری را تا دمای 1000 درجه سلسیوس در محیط خلا حرارت داده و در حین دما دهی به نمونه ، آنالیز XRD  را انجام داد و بررسی کرد که ، تغییر فاز در چه دمایی در نمونه رخ داده است و یا اینکه در بازگشت به دمای پایین ، آیا ساختار نمونه بهم ریخته است یا خیر . ویا اینکه فرایند دمادهی، به  نمونه یک فرایند برگشت پذیر می باشد یا نه.
 
 
                       عکس شماره 3 : استیج آنالیز تکسچر )  آنالیز بافت ) : Texture Analyze
 
استیج آنالیز تکسچر -  آنالیز بافت (عکس شماره 3)
با استفاده از این امکان میتوان آنالیز بافت نمونه های غیر پودری جامد را مورد مطالعه قرار داد .
 
توضیح : استیج شماره 2 و 3 این دستگاه جزء نادر ترین آنالیزهای موجود در کشور است که این امکان جزء افتخارات دانشگاه اراک محسوب می گردد. و هم اکنون از سراسر ایران برای انجام چنین آنالیزهایی ،به دانشگاه اراک مراجعه می شود.