تجهیزات گروه مهندسی شیمی

 

آزمایشگاه مکانیک سیالات

تجهیزات موجود: آزمایش‌های مرتبط با درس سیالات (1) و (2) که شامل: آزمایش‌های برنولی، افت فشار در لوله‌ها و زانویی با مقاطع مختلف و شاره جت و ... است.

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

 

آزمایشگاه نفت

تجهیزات موجود: تجهیزات لازم جهت بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی مواد نفتی و قیر شامل دستگاه‌های تقطیر اتمسفری، اندازه‌گیری نقطه نرمی قیر، اندازه‌گیری نفوذ‌پذیری قیر، هیدرومتری، اندازه گیری فشار بخار به روش Reid، تست دود و شعله، تست رنگ، تقطیر چند جزئی، چگالی سنجی.

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی- تحقیقاتی

 

آزمایشگاه مرجع رئولوژی

تجهیزات موجود: دستگاه کروماتوگرافی گاز (جهت بررسی مواد تشکیل دهنده یک مخلوط یا ترکیب) - دستگاه الکتروریسی (جهت ریسیدن الیاف پلیمری)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

 

آزمایشگاه پلیمر

تجهیزات موجود: دستگاه تست یونیورسال (جهت کشش پلیمرها، ترکیبات طبیعی و فلزات نرم) - دستگاه تست ضربه (جهت بررسی چقرمگی مواد پلیمری)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

آزمایشگاه کنترل فرآیند

تجهیزات موجود: دستگاه کنترل ارتفاع مایع داخل مخزن - دستگاه کنترل فشار روی سیستم - دستگاه کنترل دما - دستگاه آزمایش کنترل PH یک محیط

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

 

آزمایشگاه انتقال حرارت

تجهیزات موجود: دستگاه تعیین ضریب انتقال حرارت هدایتی جامدات مجهول - دستگاه پایلوت برای تست کاتالیزور - دستگاه تولید کاتالیزور به روش قطره- روغن - مبدل حرارتی پوسته- لوله برای تعیین ضرائب انتقال حرارت جابجایی - مبدل حرارتی لوله-لوله - کوره تا دمای 900 درجه سانتی‌گراد برای کلسیناسیون و برشته کردن - مجموعه بررسی عملکرد انتقال حرارت نانو سیال - آوِن تا دمای 150 درجه سانتی‌گراد برای گرم کردن و خشک کردن

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

 

تجهیزات موجود: تعیین خطای ترموکوپل‌ها - دستگاه آزمایش تشعشع - دستگاه آزمایش انتقال حرارت جابجایی - دستگاه آزمایش سطوح گسترش یافته (پره‌ها) - انتقال حرارت ناپایدار

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه عملیات واحد

تجهیزات موجود: برج‌های تقطیر و جذب (از طریق دستگاه‌های این آزمایشگاه بحث انتقال جرم و نفوذ قابل بررسی می‌باشد)

نوع کاربری تجهیزات: آموزشی

آزمایشگاه تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی

تجهیزات موجود: دستگاه الکتروفنتون (جهت تصفیه پساب به عنوان یک تکنیک اکسیداسیون پیشرفته) - دستگاه ستون جذب سطحی (جهت جذب سطحی اجزای مختلف از فاز مایع که قابلیت پیوسته شدن نیز دارد) - دستگاه استخراج با حلال (این دستگاه جهت استخراج اجزای مختلف عمدتاً از فاز جامد به کمک یک حلال مناسب کاربرد دارد)

نوع کاربری تجهیزات: تحقیقاتی

فایل تجهیزات گروه مهندسی شیمی

جهت دانلود فایل اکسل تجهیزات گروه مهندسی شیمی از قسمت زیر اقدام نمایید:

" دانلود "