اسناد بالادستی وزارت عتف

 
   
نقشه جامع علمی کشور قانون اساسی و اسناد بالادستی  
موادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی و اسناد بالادستی  
قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی قانون اساسی و اسناد بالادستی  
قانون تأسیس دانشگاه تهران قانون اساسی و اسناد بالادستی  
قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قانون اساسی و اسناد بالادستی  
شاخص‌های ارزیابی آموزش‌عالی قانون اساسی و اسناد بالادستی  
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش‌عالی قانون اساسی و اسناد بالادستی  
سیاست‌های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش‌عالی و مراکز تحقیقاتی قانون اساسی و اسناد بالادستی  
سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و اسناد بالادستی  
جایگاه، اهداف و وظایف شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قانون اساسی و اسناد بالادستی  
اصولی از قانون اساسی مرتبط با آموزش‌عالی قانون اساسی و اسناد بالادستی  
آیین‌نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور قانون اساسی و اسناد بالادستی