مقررات فرهنگی

آیین نامه انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی    
آیین‌نامه انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی (قدیمی)    
نظام‌نامه هیأت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی، نقد و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)    
نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنری    
منشورتوسعه فرهنگ قرآنی    
ماده واحده ایجاد زمینه و ظرفیت برای برگزاری موفق کرسی‌های آزاداندیشی    
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی    
قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی    
ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی    
سیاست‌های راهبردی اسلامی شدن دانشگاه‌ها    
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاداندیشی دانشگاهیان    
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان    
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان    
دستورالعمل آیین جشن دانش‌آموختگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی    
تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی    
تأسیس خانه ملّی گفت و گوی آزاد    
اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی    
اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها    
اساسنامه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم(ص)    
اساسنامه تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی  

 

اساسنامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی    
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی    
آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4    
آیین‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی    
آیین‌نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی    
آیین‌نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی    
آیین‌نامه جشنواره بین‌المللی فارابی    
آیین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی    
آیین‌نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی‌کشور    
آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان    
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی    
آیین‌نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان