معرفی وکلای دانشگاه اراک 

1- محمد طالبی (وکیل پایه یکم دادگستری و مشاور حقوقی)