نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان سری اول و دوم اشتباه در انتخاب رشته و تغییرات سهمیه مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان سری اول و دوم اشتباه در انتخاب رشته و تغییرات سهمیه مقطع کارشناسی در سال تحصیلی 1400-1399

پذیرش شما در دانشگاه اراک را تبریک عرض نموده و به استحضار می رساند سامانه گلستان جهت ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان اشتباه در انتخاب رشته و تغییرات سهمیه از روز یک شنبه 16/09/1399 فعال می باشد .

لطفا  برابر اطلاعیه شماره 3 ثبت نام غیرحضوری ، مندرج در سایت دانشگاه نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام فرمایید .

نظر به محدودیت های اعمال شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و با عنایت به شروع کلاس های درسی دانشجویان نوورود از نیمسال دوم ، زمان و نحوه ثبت نام حضوری جهت تحویل مدارک با تأخیر زمانی و برابر اطلاعیه شماره 5 به اطلاع رسانیده خواهد شد .

مقتضی است اطلاعیه های بعدی را از طریق سایت و درگاه های ارتباطی دانشگاه اراک پیگیری نمایید.