نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آزمون مجازی مهارت اول ICDL

برگزاری آزمون مجازی مهارت اول ICDL

برگزاری آزمون مجازی مهارت اول ICDL

بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، دوره آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL به صورت مجازی برای همکاران محترم ارائه خواهد گردید. دوره های مفاهیم پایه، اینترنت، Windows, word, excel, access ‌و Power point مجموعا به میزان 130 ساعت آموزشی به صورت مجازی برگزار گردیده که آزمون مجازی دوره مفاهیم پایه در تاریخ 1398/06/10 برای 95 نفر از همکاران محترم به صورت متمرکز انجام گردید.