نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزش منشور حقوق شهروندی

برگزاری دوره آموزش منشور حقوق شهروندی - 20 مهرماه

بر اساس  تفاهم نامه سه جانبه فی ما بین دانشگاه اراک، دادگستری استان مرکزی و استانداری مرکزی در خصوص «برنامه اقدام مشترک اجتماعی استان در سال 1398 » دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی از تاریخ 1398/7/20 با حضور مسئولین ارشد دانشگاه، دادگستری استان مرکزی و  استانداری مرکزی برگزار خواهد گردید.

این دوره آموزشی به میزان  6 ساعت آموزشی از تاریخ  1398/7/20لغایت 1398/7/24 در سالن شهید علم الهدی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه برگزار خواهد گردید.