نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره مجازی مهارت های ارتباطی مدیران

برگزاری دوره مجازی مهارت های ارتباطی مدیران

همه ما در محیط کارمان از فرصت‌های یکسانی برخورداریم. اما تنها کسانی مسیر ترقی را به سرعت طی خواهند کرد که به «مهارت‌های ارتباطی» مجهز باشند. چنین افرادی، قدرت بیان خوبی دارند؛ خود را به درستی مطرح می‌کنند؛ در شرایط مختلف و یا افراد مافوق، همتراز و زیردستی ارتباطی مناسب و مؤثر برقرار می‌کنند. بعضی از کارکنان آن قدر مهارت‌های ارتباطی را خوب می‌دانند و به شیوه‌ای مؤثر به کارمی‌گیرند که شخصیتشان همانند یک آهن‌ربا همه را به خود جذب می‌کند! شما چطور؟

هر یک از ما به عنوان فردی که سرپرستی کارکنان یک سازمان را برعهده داریم، هر روزه با کارمندان، ارباب رجوع، مسؤولان مافوق،‌ همکاران و مردم عادی در زمینه فعالیت‌های سازمانی تماس داریم و به گفت و گو می‌نشینیم. گفت و گو یک رویکرد ارتباطی مستقیم و رودررو می‌باشد که می‌‌بایست منطبق با قواعد آن اجرا شود. تنها در این صورت است که گفت و گوهای ما در پیشبرد فعالیت‌ها و تحقق هدف‌های سازمانی مؤثر واقع خواهد شد.

در این دوره سعی شده است تا مهارت های مورد نیاز مدیران برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با همکاران، ارباب رجوع، مسئولان سازمان و... به تفصیل پرداخته شود.

این دوره آموزشی به صورت 9 ساعت آموزش مجازی برای مدیران محترم (پایه، عملیاتی و میانی) در نظر گرفته شده است.

عناوین و رئوس مطالبی که در این دوره ارائه خواهد گردید شامل:

- برشمردن اصول مفاهیم و تئوریهای مختلف ارتباطات و توضیح ویژگی های هریک.
- تشریح مدلها، الگوها و فرآیندهای ارتباطی.
- تشریح فنون مختلف پاسخگویی و بیان انواع مختلف ارتباطات و ارائه روش برقراری ارتباط موثربا کارکنان تحت سرپرستی خود.
محتوای دوره:
-مفاهیم، اصول و تئوری های ارتباطات
- الگوها،مدلها و فرآیندهای ارتباطات
- فنون پاسخگویی، ارائه مطالب، ارتباطات نوشتاری، دیداری و ارتباط اثر بخش با واحدهای تحت سرپرستی
خواهشمند است جهت ثبت نام و دریافت فایل PDF لطفا اینجا کلیک فرمائید.