نمایشگر یک مطلب

جلسه مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌های منطقه 4 ورزش کشور در روز سه‌شنبه مورخ 21 بهمن ماه 99 به صورت وبینار و با حضور مدیران دانشگاه‌های منطقه 4 از ساعت 10 الی 11:30 برگزار گردید.