نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش پیاده روی به مناسبت روزجهانی وزرشهای دانشگاهی

همایش پیاده روی به مناسبت روزجهانی وزرشهای دانشگاهی

همایش پیاده روی به مناسبت  گرامیداشت روزجهانی وزرشهای دانشگاهی  با حضور هیئت رئیسه ، اعضای هیئت علمی و کارمندان محترم دانشگاه  روز دوشنبه  مورخ 99/06/31 از ساعت 8 الی 8/45  با رعایت پروتکل های بهداشتی در محوطه پردیس دانشگاهی برگزارشد.