اطلاعیه انتخابات و فرم ثبت نام شورای صنفی دانشجویان

اطلاعیه انتخابات و فرم ثبت نام شورای صنفی دانشجویان

برای مشاهده اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان اینجا کلیک کنید.

 

برای دریافت فرم عضویت ثبت نام شورای صنفی اینجا کلیک کنید.