بازدید مدیریت امور دانشجویی از خوابگاه ها

بازدید مدیریت امور دانشجویی از خوابگاه ها

در تاریخ 98/07/02 مدیر، معاون مدیر امور دانشجویی و رئیس محترم اداره خوابگاه ها از خوابگاه های: الزهرا، ایثار و حضرت فاطمه (س) بازدید و پاسخگوی سوالات و مشکلات دانشجویان بودند.