جلسه هم اندیشی مدیر امور دانشجویی با کارکنان اداره خوابگاهها

جلسه هم اندیشی مدیر امور دانشجویی با کارکنان اداره خوابگاهها

روز یکشنبه مورخ 98/11/13 جلسه هم اندیشی با حضور آقای باقری مدیر محترم امور دانشجویی، کارکنان و سرپرستان اداره خوابگاه ها برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه که در نمازخانه خوابگاه الزهرا برگزار شد آقای باقری ضمن تبریک آغاز دهه فجر، به مسایل  و مشکلات موجود خوابگاه ها پرداختند. و در ادامه کارکنان و سرپرستان نیز نظرات خود در این زمینه  را ایراد نمودند.